ความฝันเกี่ยวกับข้างบน

คุณมองเห็นอะไรบางอย่างจากข้างบน ความฝันเช่นนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังแสวงหาเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายพวกนี้ไม่ใช่เป้าหมายธรรมดา ๆ แต่เป็นเป้าหมายที่สูงส่งเกินกว่าที่จะหามาได้ง่าย ๆ

คุณจะต้องมีความพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย สิ่งที่คุณนั้นหวังเอาไว้ ไม่ได้ง่าย ๆ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางได้รับ ถ้าคุณมีความพยายามมากพอ คุณจะไปได้ถึงเป้าหมายของคุณแน่นอน

ความฝันเกี่ยวกับข้างบน