ฝันเกี่ยวกับกรด น้ำกรด กรดเป็นพิษ

หากว่าคุณกำลังเป็นคนที่มีความฝันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรด น้ำกรด หรือกรดเป็นพิษ อะไรก็ตามเหล่านี้ ในช่วงนี้นั้นคุณควรระมัดระวังให้มาก ในเรื่องของการทำสัญญาหรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการตัดสินใจ เนื่องจากความฝันแบบนี้มีความหมายว่า คุณกำลังมีจิตใจไม่มั่นคงเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิตได้

หากในความฝันคุณดื่มน้ำกรด หมายความว่า คุณกำลังมีความรู้สึกแข็งกระด้างในทั้งในเรื่องของการแสดงออก หากคุณไม่ปลดปล่อยอะไรออกมาบ้าง ระวังจะระเบิดได้

ถ้าในความฝันคุณมีอาการกรดเป็นพิษ ฝันนี้แสดงถึงความรู้สึกเกลียดชัง ความโกรธ การแก้แค้น หากคุณได้รับพิษนั้นอย่างรุนแรง บ่งบอกว่าคุณจะต้องรู้จักเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตัวเองให้มากกว่านี้

To dream about acid