ฝันเห็นตัวอักษร U ตัวยู

ฝันเห็นตัวอักษร U ตัวยูสื่อถึงตัวคุณ นั่นคือ ความเป็นตัวของตัวเอง คุณเป็นคนที่มีนิสัยที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง วิธีการใช้ชีวิต การพึ่งพาตัวเอง การตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง

สิ่งที่กำลังทำ คุณเป็นคนที่มีความฝัน ฝันที่จะไปให้ถึง คุณมีความพยายามที่จะไปให้ถึงความฝันนั้นด้วยตัวของคุณเอง แต่บางครั้งการจะทำอะไรบางอย่าง จำเป็นต้องมีคนคอยสนับสนุน คุณควรยอมรับฟังคนอื่น หรือถ้าปัญหาใดหนักเกินกว่าจะแก้ไขได้เอง ก็ควรเอ่ยปากให้คนอื่นช่วยบ้าง ไม่เช่นนั้นจะเป็นการแบกรับภาระไว้มากเกินไป จนในที่สุดคุณจะเหมือนกับอยู่ในวงวนของตัวยู คือ ทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ ซ้ำไปซ้ำมามากเกินไป จนตัวเองเหนื่อยเกินไป

ฝันเห็นตัวอักษร U ตัวยู