คำทำนายความฝัน ความฝันเกี่ยวกับบ้าน

หากคุณกำลังฝันเกี่ยวกับบ้าน ที่อยู่อาศัย การดูแลบ้าน ในความฝันประเภทนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงจิตวิญญาณของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบข้างในการใช้ชีวิตเป็นการเจาะจงถึงลักษณะของบ้านในความคิดของคุณเอง โดยทั่วไปแล้วลักษณะของบ้านในความฝันจะบ่งบอกอะไรให้คุณได้หลาย ๆ อย่าง

ห้องภายในบ้าน หากคุณฝันว่าคุณกำลังอยู่ในห้องใต้หลังคาภายในบ้าน นั่นแสดงถึงความมีสติปัญญาและจิตใจ หากเป็นห้องใต้ดิน จะเป็นการแสดงถึงจิตใต้สำนึก อารมณ์ในการกระทำ หากว่าคุณอยู่ในห้องโล่ง ๆ ว่างเปล่า จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในชีวิต การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า ความเชื่อ หากในความฝันบ้านของคุณไม่มีผนึก ไม่มีกำแพง ไม่มีรั้วบ้าน สิ่งเหล่านี้มักจะแสดงถึง การขาดความเป็นส่วนตัวในชีวิต คุณกำลังรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายในการจ้องมองของคนอื่น มีคนอื่นกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ และคุณก็รู้สึกถึงความไม่ส่วนตัวอย่างมาก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทำงานและธุรกิจ

หากในความฝันคุณมีบ้านที่อบอุ่น นั่นแสดงให้เห็นถึง ความสบายใจ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในชีวิต และนอกจากนี้ หากในความคุณกำลังทำความสะอาดบ้าน ถูบ้าน กวาดบ้าน ความฝันเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการปรับปรุงตนเอง และยังมีความหมายแฝงว่าคุณกำลังต้องการกำจัดความคิดเดิม ๆ หนีจากความเป็นอยู่แบบเดิม ๆ ต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องการความก้าวหน้า

ถ้าบ้านในความฝันของคุณมีสภาพแออัด หรือเป็นที่ดินว่างเปล่า แสดงถึงความต้องการที่จะเป็นอิสระ การต้องการที่จะมีชีวิตเป็นตัวของตัวเอง

ถ้าบ้านในฝันของคุณเป็นบ้านสภาพเก่า ทรุดโทรม โบราณ และในความฝันมีความคิดอยากจะสร้างบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่ นั่นแสดงถึง ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ต้องการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม หวังถึงความก้าวหน้า บางครั้งบ้านเก่า ๆ แสดงให้เห็นถึง ความเชื่อเก่า ๆ ทัศนคติและวิธีคิดที่เก่า และความต้องการในการเปลี่ยนแปลงแง่มุมของชีวิต หากบ้านเสียหาย ผุพัง ทรุดโทรมมากเท่าไหร่ ก็แสดงให้เห็นถึง ความสับสนวุ่นวายในชีวิตเท่านั้น คุณอาจจะกำลังมีความทุกข์ ทรมานจากความวุ่นวายในชีวิต ทางอารมณ์ จิตใจ บางครั้งคุณก็ควรปล่อยวางเรื่องบางเรื่องไปบ้าง เพราะคุณคงกำลังกังวลมากเกินไปแล้ว

ถ้าในความฝันคุณอยู่ในบ้านของคนอื่น หรือคุณกำลังบุกรุกบ้านของคนอื่น แปลว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่า คุณกำลังถูกละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัวโดยใครซักคนอยู่

หากในความฝันคุณว่าคุณอยู่ในบ้านผีสิง แสดงให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่ไม่ราบรื่น ครอบครัวมีปัญหา การใช้ชีวิตวัยเด็กที่มีปัญหา มีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนรอบข้าง หากในความฝันเป็นบ้านร้าง หมาถึงคุณกำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือคุณกำลังจะทิ้งอดีตไปให้หมด และเริ่มต้นชีวิตใหม่

ถ้าฝันว่าบ้านของตัวเองหายไป แสดงให้เห็นถึงการถูกจำกัด การถูกทิ้ง ไล่ออก ความไม่แน่นอน ไม่มั่นคง ถูกถอนรากถอนโคน

หากคุณอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเพียงคนเดียว จะแสดงให้เห็นถึงความอิสระในการใช้ชีวิต ความรับผิดชอบ และการต้องพึ่งพาตนเอง ถ้าในบ้านของคุณมีคนแปลกหน้าเข้ามา หมายถึง คุณมีความทรงจำที่อัดอั้น ความกลัว ไม่คุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งบางอย่าง

ถ้าในความฝันเป็นการขึ้นบ้านใหม่ การสร้างบ้านใหม่ แสดงให้เห็นถึง การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต แต่ถ้าบ้านใหม่นั้นคุณเข้าไปในบ้านไม่ได้ ประตูถูกล็อคเอาไว้ หมายถึง คุณกำลังจะถูกปฏิเสธ และกำลังมีความไม่มั่นคงในชีวิต คุณกำลังรู้สึกว่าตนเองถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

หากในความฝันบ้านของคุณน้ำท่วม หมายถึง คุณกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี หากว่าคุณลุ่มหลงสิ่งพวกนั้นมาเกินไป

คำทำนายความฝัน ความฝันเกี่ยวกับบ้าน