ฝันว่าเข้าห้องน้ำ ฝันเห็นห้องน้ำ

ฝันว่าเข้าห้องน้ำ ฝันเห็นห้องน้ำ ทำนายฝันว่า คุณสามารถปฏิบัติภารกิจ การงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย ดี แต่มีสิ่งที่ควรระวัง นั่นคือเรื่องการใช้จ่าย เพราะอาจจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ได้ระมัดระวัง ถ้าทำธุรกิจ อาจต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาหารือ หรือดูผลประโยชน์ให้ การงานจึงจะไปได้ดี

ห้องน้ำ หรือ ห้องสุขา ที่แปลว่า ห้องแห่งความสุข หรือที่เราเรียกกันว่า ห้องปลดทุกข์นั่นเอง เดี่ยวนี้ สถานที่ท่องเที่ยวมักนิยมสร้างห้องน้ำให้สวยงาม สะอาดสะอ้าน เพื่อเอาไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นว่า นักท่องเที่ยว จดจำห้องน้ำได้ดีกว่าสถานที่ที่ไปเที่ยวเสียอีก

ฝันว่าเข้าห้องน้ำ ฝันเห็นห้องน้ำ