ฝันว่าปลวกขึ้นภายในบ้าน เห็นจอมปลวก รังปลวก มด

ฝันว่าปลวกขึ้นภายในบ้าน ทำนายฝันว่าจะได้โชคลาภใหญ่หลวง ถ้าเป็นข้าราชการหรือคนทำงานจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น ถ้าเป็นพ่อค้าจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว ถ้าฝันว่าจอมปลวกกลางถนนนอกบ้าน ทำนายฝันว่า จะได้โชคลาภในการเดินทางหรือการเสี่ยงโชค

น้อง ๆ รุ่นใหม่ รู้จักจอมปลวกกันบ้างไหมคะ จอมปลวก ก็เหมือนกับบนเนินดิน หรือ ภูเขาลูกน้อย ๆ ข้างในเป็นโพรงที่พวกปลวกมาอาศัยทำรัง โดยมากแล้ว ไม่ค่อยมีใครให้มีจอมปลวกเกิดขึ้นในบ้าน เพราะปลวกเป็นสัตว์ที่มีฟันคมมาก มันสามารถแทะไม้ หรือปูนที่สร้างบ้านทั้งหลังให้พังลงมาได้ โดยอาศัยการทำงานเป็นทีมที่ดี

ฝันว่าปลวกขึ้นภายในบ้าน เห็นจอมปลวก รังปลวก มด

การจำแนก ปลวก อย่างกว้าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน และ ปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน ปลวกอาศัยอยู่ในดิน จำแนกได้เป็น 3 พวก คือ

ปลวก ใต้ดิน (Subterranean termites) พวกนี้จะอาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมันแม้ว่าจะออกจากผิวดินไปแล้ว ก็ยังมีการติดต่อกับพื้นดินอยู่ โดยการทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดินไปสู่แหล่งอาหารต่าง ๆ ที่อยู่เหนือดิน นอกจากนี้อุโมงค์ทางเดินยังเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจากศัตรู เช่น มด

ปลวก ที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites)เป็นปลวกที่สร้างรังหรืออาณาจักรขนาดใหญ่ อยู่บนพื้นดินโดยใช้เม็ดดินเล็ก ๆ สร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ที่เรียกว่า จอมปลวก จะพบเห็นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย

ปลวก ที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton-nest-building termites) รังของ ปลวก ชนิดนี้ เกิดจากมูลของ ปลวก ผสมกับเศษไม้เล็ก ๆ และสร้างเป็นรังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป อาจจะอยู่ในดิน บนพื้นดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน

ปลวก ไม้แห้ง (Dry-wood termites) เป็นพวกที่มีอาณาจักรหรือรังเล็กกว่า ปลวก ใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ และจะไม่ลงไปในดิน ปลวก ชนิดนี้ต้องการความชื้นในไม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นพวกที่ทำความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ

ปลวก ไม้ชื้น (Damp-wood termites) อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือไม้ที่ผุแล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น นับว่า เป็นสถานที่เหมาะสม สำหรับ ปลวก ประเภทนี้อาศัยอยู่ ตามปกติแล้ว เป็น ปลวก ที่ไม่มีอันตรายต่ออาคารบ้านเรือนมากนัก