ฝันเห็นตัวเองตาย ฝันว่าตัวเองตาย

ฝันเห็นตัวเองตาย ฝันว่าตัวเองตาย ทำนายฝันว่า เมื่อเห็นว่าตัวเองตาย เป็นนิมิตที่มาเตือนให้คุณระวังตัว อาจจะมีเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นกับบริวาร เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตขึ้นภายในบ้านเรือน นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง หากว่าคุณทำธุรกิจ อาจจะมีการผิดนัดชำระเงิน แต่โดยรวมจะเป็นช่วงที่คุณมือขึ้น ไม่ว่าจะลงทุนทำงานอะไร ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ นับตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ และตายไปในที่สุด ดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ เราจึงควรสร้างกรรมดี มากกว่ากรรมชั่ว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยการเป็นคนดี เป็นการสะสมบุญ อาจจะไม่ได้หวังว่า เมื่อตายไปแล้ว จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า แต่อย่างน้อย เมื่อตายจากไป ก็ยังมีความดีให้คนอาลัยรัก และระลึกถึงตลอดไป

ฝันเห็นตัวเองตาย ฝันว่าตัวเองตาย