ฝันเห็น พระพิฆเนศวร

ฝันเห็น พระพิฆเนศวร ทำนายฝันว่า จะมีอุปสรรคทางด้านการเงิน หากจะต้องทำธุรกิจที่ต้องลงทุนร่วมกับผู้อื่น ขอให้ระงับไว้ก่อน เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาในภายหลัง เก็บเงินไม่อยู่ เหมือนกระชังก้นรั่ว

พระพิฆเนศวร เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นผู้ที่สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาทั้งหลาย ทั้งปวง เรียกว่า เป็นผู้อยู่เหนือปัญหา

ฝันเห็น พระพิฆเนศวร