ฝันเห็น เรือพาย ฝันว่า หัดพายเรือ

ฝันเห็น เรือพาย ฝันว่า หัดพายเรือ ทำนายฝันว่า หากคิดจะช่วยเหลือใครทางด้านการเงิน ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ เพราะช่วงนี้คุณอาจถูกเอาเปรียบได้ง่าย ระวังการถูยุยง นินทา ใส่ร้ายป้ายสี แอบมองใครอยู่ คนนั้นอาจจะรู้ตัวแล้วก็เป็นได้ มีเกณฑ์ต้องคดีความ อาจถึงขั้นขึ้นโรง ขึ้นศาล ทำให้สูญเสียเงินทอง ถ้าคิดจะทวงหนี้ ขอบอกว่าต้องใช้เวลานาน แต่รับรองว่า หนี้ไม่สูญแน่นอน การติดต่อขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควรทำไปด้วยความละเอียด รอบคอบ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความวุ่นวายใจ

วิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อน ผูกพันอยู่กับแม่น้ำ ลำคลอง และพาหนะ คือ เรือพาย คำว่า มลภาวะเป็นพิษ ยังไม่เป็นที่รู้จักกัน เพราะการใช้เรือพายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดควันพิษ ไม่ต้องเสียเงินเติมน้ำมัน หรือแก๊ส แต่เพราะความเจริญที่ก้าวมาแทนที่ ทำให้แม่น้ำ ลำคลองเปลี่ยนไป กลายเป็นถนน เรือพายที่เคยใช้ ก็ผุพัง แทบจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำ

ฝันเห็น เรือพาย  ฝันว่า หัดพายเรือ