ฝันเห็น อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้น

ฝันเห็น อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้น ทำนายฝันว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติ มิตร จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น ระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ความเมตตา สนับสนุน ไม่ว่าจะเสนอผลงานอะไร ก็จะเป็นที่ยอมรับ

อนุสาวรีย์ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น และมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ประชาธิปไตย ซึ่งก็คือเป็นวันที่ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประเทศประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 นั่นเอง

ฝันเห็น อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้น