ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐิน ฝันเห็นองค์ผ้าป่า

ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐิน ฝันเห็นองค์ผ้าป่า ทำนายฝันว่า คุณกำลังจะได้รับโชคลาภ หรือโชคลาภที่คุณกำลังจะได้รับนั้นเป็นโชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชค โชคของคุณอาจจะมีทางด้านการค้าขาย เมื่อคุณได้ทำการค้าขายก็กำลังจะค้าขายได้เป็นอย่างดี ความฝันนี้เป็นการบ่งบอกถึงวันข้างหน้าของคุณว่า คุณกำลังจะได้รับโชคลาภทางการเสี่ยงโชค หรือการค้าขาย

คำว่าทอดกฐินในภาษากลางที่คนส่วนมากนิยมเรียกกันว่าทอดผ้าป่าที่เราเคยได้ยินกันบ่อย ๆ ส่วนทางภาคอีสานจะเรียกกันว่าทอดกฐิน กองกฐินนี้จะจัดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นที่นิยมทำกันมาตั้งแต่สมัยก่อนของคนอีสาน และการทอดผ้าป่าก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพียงอย่างเดียว แต่บางครั้งก็เป็นการนำเงินในการทอดผ้าป่ามอบให้กับทางวัด ทางโรงเรียน หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์ที่จะให้ เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับตัวเองและเป็นการพัฒนาสถานที่ที่เราได้มอบให้ด้วย

ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐิน ฝันเห็นองค์ผ้าป่า