ฝันเห็นกระท่อม ฝันเห็นกระต๊อบ ฝันเห็นเถียงนา

ฝันเห็นกระท่อม ฝันเห็นกระต๊อบ ฝันเห็นเถียงนา ทำนายฝันว่า เมื่อคุณฝันเห็นกระท่อม หรือกระต๊อบหลังเล็ก ๆ กลางทุ่ง คันนา แต่ไม่มีผู้อาศัยอยู่ นั่นก็มีความหมายว่าคุณกำลังจะได้มีการเดินทางไกล หรืออาจจะมีการโยกย้ายอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ไกลจากเดิม หรือถ้าหากคุณฝันว่าคุณอยู่ในกระท่อมนั่นก็จะมีความหมายว่าคุณกำลังจะมีลาภระยะนาน

กระท่อมจะมีลักษณะที่คล้ายกับบ้านของคนในสมัยก่อน ซึ่งกระท่อมก็สืบเนื่องมาจากคนสมัยก่อนใช้กระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยก่อนที่สมัยปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและบ้านกับกระท่อมก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะกระท่อมในทุกวันนี้จะเห็นตามท้องนาเพื่อใช้ในการพักผ่อน หลบฝน เมื่อเวลาที่เราไปทำไร่ทำนาในเวลากลางวัน และส่วนมากปัจจุบันนี้จะเห็นความเปลี่ยนไปในด้านของกระท่อมจะถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นที่นั่งพักผ่อนตามแหล่งแม่น้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ฝันเห็นกระท่อม ฝันเห็นกระต๊อบ ฝันเห็นเถียงนา