ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นผ้าไตรจีวร ฝันเห็นผ้าเหลือง

ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นผ้าไตรจีวร ฝันเห็นผ้าเหลือง ทำนายฝันว่า เมื่อคุณได้ฝันเห็นผ้าเหลืองหรือผ้าไตรจีวร แต่ไม่ได้เป็นองค์พระ นั่นก็มีความหมายว่าถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วก็กำลังจะมีบุตรชาย หรืออาจจะได้รับลาภเป็นของที่มีค่า อาจจะเป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า ก็เป็นได้ ซึ่งถือว่าความฝันนี้เป็นเรื่องดีที่คุณกำลังจะได้รับกับโชคลาภในวันข้างหน้า

กาสาวพัสตร์เป็นภาษาที่ใช้เรียกในทางศาสนา ส่วนบุคคลทั่วไปมักเรียกกาสาวพัสตร์ว่าผ้าเหลืองหรือจีวรนั่นเอง เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่า ผ้าเหลืองหรือจีวรคือผ้าที่ใช้พิธีบวชให้กับบุคคลที่เป็นเพศชาย ซึ่งเป็นการทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เพราะนั่นก็คือการสร้างผลบุญให้กับผู้เป็นบิดา มารดา ญาติพี่น้องได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เมื่อท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว นี่ก็คือความสำคัญของผ้าเหลืองหรือกาสาวพัสตร์

ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นผ้าไตรจีวร ฝันเห็นผ้าเหลือง