ฝันเห็นคูคลอง ฝันเห็นคลองน้ำ ฝันเห็นคูน้ำ

ฝันเห็นคูคลอง ฝันเห็นคลองน้ำ ฝันเห็นคูน้ำ

ฝันเห็นคูคลอง ฝันเห็นคลองน้ำ ฝันเห็นคูน้ำ ทำนายฝันว่า เมื่อคุณได้ฝันเห็นคูคลองหรือว่าคลองน้ำหรือว่าคุณได้ใช้ยานพาหนะในการเดินทางในลำคลองทายว่า คุณกำลังจะได้รับความสุข เพราะเรื่องที่เดือดร้อนหรือที่คุณกำลังทุกข์อยู่ในทุกวันนี้ก็กำลังจะหมดสิ้นไป ฝันนี้จะมักเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความเดือดร้อนใจหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าคุณฝันเห็นคูคลองหรือคลองน้ำในเวลาที่คุณกำลังป่วยแล้วอาการป่วยของคุณก็จะหายไปได้

คูคลองหรือว่าคลองน้ำที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับบ้านเรือนหรือคนที่ชอบทำไร่ทำสวนก็จะรู้จักดีว่าคูคลองหรือคลองน้ำนั้นจะมีประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างไร คูคลองหรือคลองน้ำนั้นเป็นพื้นที่ที่ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำหรือปล่อยให้น้ำไหลในคลองตลอดเวลาเพื่อใช้ในการทำเกษตร เพื่อใช้ลดน้ำผัก และคนส่วนมากที่ชอบทำไร่ทำสวนก็ต้องขุดลอกคลองไว้เพื่อใช้ในเวลาที่ไม่มีน้ำ

ฝันเห็นคูคลอง ฝันเห็นคลองน้ำ ฝันเห็นคูน้ำ