ฝันเห็น คู่รัก

ฝันเห็น คู่รัก

ฝันเห็นคู่รักหรือคนรัก ได้มีการกอดรัดพูดคุยกันในฝัน ทายว่าจะต้องพลัดคู่จากกัน หรือมีอุปสรรคมาขัดขวางทางรักมิให้สมปรารถนา ถ้าในฝันเป็นคนแปลกหน้าที่บังเอิญไปพบกัน ทายว่าจะมีศัตรูที่เป็นเพศตรงข้ามปองร้าย

ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ไม่ค่อยแปลกนะคะ ถ้าเราจะฝันถึงคู่รัก เพราะวันทั้งวัน เราก็คงจะโทรศัพท์คุยกัน กระหนุงกระหนิง หรือไม่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอด

ฝันเห็นคู่รัก