ฝันเห็นโคลน ฝันว่าได้ลุยโคลน ฝันว่าดินโคลนติดเท้า

ฝันเห็นโคลน ฝันว่าได้ลุยโคลน ฝันว่าดินโคลนติดเท้า

ฝันเห็นโคลน ฝันว่าได้ลุยโคลน ฝันว่าดินโคลนติดเท้า ทำนายฝันว่า เมื่อคุณได้ฝันเห็นดินโคลนแล้วได้เหยียบย่ำซึ่งก็มีดินโคลนติดเท้าขึ้นมาทายว่า ความฝันนี้ต้องการที่จะบอกเหตุให้คุณได้รับรู้ว่า คุณกำลังจะได้รับความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย หรือคุณอาจจะได้รับอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากกับเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ถ้าเราพูดถึงเรื่องของทุ่งนาที่ชาวนาใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการทำนาเพื่อที่จะนำข้าวมาขายหรือมากิน ทุ่งนาก็จะมีลักษณะเป็นดินโคลน เวลาที่ชาวนาถึงเวลาที่จะต้องปักดำนาเพื่อที่จะทำนาข้าว ทุ่งนาที่ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะทำนาต้องมีลักษณะเป็นดินโคลนเพื่อที่จะปักต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวนาที่ต้องการดินโคลนในการทำนา

ฝันเห็นโคลน ฝันว่าได้ลุยโคลน ฝันว่าดินโคลนติดเท้า