ฝันเห็นเฆี่ยน ฝันว่าถูกเฆี่ยน ฝันเห็นการเฆี่ยนตี

ฝันเห็นเฆี่ยน ฝันว่าถูกเฆี่ยน ฝันเห็นการเฆี่ยนตี

ฝันเห็นเฆี่ยน ฝันว่าถูกเฆี่ยน ฝันเห็นการเฆี่ยนตี ทำนายฝันว่า เมื่อคุณฝันว่าคุณถูกเฆี่ยนตีหรือฝันว่าได้เฆี่ยนตีกับคนรักของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามทายว่า เมื่อคุณฝันแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว ซึ่งในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูด ก่อนที่จะใช้คำที่รุนแรงต่อกันต้องคิดก่อนว่าจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจหรือไม่ เพราะจะทำให้คุณทั้งสองต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรง

การทำความผิดหรือการที่เราไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู หรือผู้ที่มีอายุสูงกว่าที่ท่านได้บอกให้เราได้รู้จักสิ่งที่ดี เมื่อเราทำผิดส่วนมากก็จะถูกเฆี่ยนตีให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดและจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอีก เรื่องของการเฆี่ยนตีถือได้ว่าเป็นการสอนให้รู้จักจำ ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้แล้วได้ผล ครูที่สอนนักเรียนเมื่อนักเรียนทำผิดก็ต้องมีการลงโทษด้วยการตี ซึ่งวิธีนี้ทำให้นักเรียนไม่กล้าทำผิดอีก

ฝันเห็นเฆี่ยน ฝันว่าถูกเฆี่ยน ฝันเห็นการเฆี่ยนตี