ฝันเห็นเงา ฝันเห็นเงาตัวเองในน้ำ ฝันเห็นเงาในกระจก

ฝันเห็นเงา ฝันเห็นเงาตัวเองในน้ำ ฝันเห็นเงาในกระจก

ฝันเห็นเงา ฝันเห็นเงาตัวเองในน้ำ ฝันเห็นเงาในกระจก ทำนายฝันว่า เมื่อคุณฝันเห็นเงาตัวเองในกระจกหรือในน้ำก็ตามทายว่า คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงของสามวันดีสี่วันไข้ซึ่งคุณจะเป็นไข้ออดแอดในช่วงระยะหนึ่ง คุณจะเป็นไข้เพียงแค่ระยะหนึ่งแล้วคุณก็จะพ้นเคราะห์ร้ายนี้ไป หลังจากที่คุณพ้นเคราะห์แล้วคุณก็จะได้รับโชคลาภพอสมควร

ในความมืดที่มีแสงเพียงส่องเข้ามาเล็กน้อย เราก็สามารถมองเห็นรูปร่างของเราที่เป็นเงาได้ในความมืด เราสามารถมองเห็นรูปร่างในที่มีความสูงหรือรูปร่างเล็ก อ้วน เตี้ย เงาจะเป็นเพียงแค่ลักษณะที่เรามองเห็นผ่านตาแต่ไม่ใช่รูปร่างจริง มันเป็นเพียงแค่รูปร่างที่ไม่สามารถจับต้องได้และสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของเราไปตามแสงและจะมีขนาดเปลี่ยนไปตามลักษณะของแสงที่ส่อง

ฝันเห็นเงา ฝันเห็นเงาตัวเองในน้ำ ฝันเห็นเงาในกระจก