ฝันเห็นฉางข้าว ฝันเห็นข้าวเต็มฉาง ฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง

ฝันเห็นฉางข้าว ฝันเห็นข้าวเต็มฉาง ฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง

ฝันเห็นฉางข้าว ฝันเห็นข้าวเต็มฉาง ฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง ทำนายฝันว่า เมื่อคุณฝันเห็นฉางข้าวหรือฝันว่ามีข้าวบรรจุอยู่เต็มฉางทายว่า คุณจะได้รับความสุขสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ หากคุณกำลังป่วยไข้ก็จะหายขาด แม้คุณจะไม่ได้ลาภทางการเงิน แต่ก็ทำให้ครอบครัวและตัวคุณมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เหมือนสุภาษิตที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ชาวนาคืออาชีพที่สุจริต ชาวนาจะมีอาชีพหลักคือการทำนา เมื่อถึงฤดูที่ต้องทำนาต่างก็พากันไปทำนาและถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องมีการใช้รถเกี่ยวข้าว หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จชาวนาทุกคนก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่หนึ่งนำข้าวไปเก็บไว้ในฉางข้าวเพื่อที่จะเก็บไว้กิน ส่วนที่สองคือนำเอาข้าวไปขายเพื่อแลกกับเงิน ฉางข้าวถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวนา เพราะต้องใช้ฉางข้าวเก็บข้าวไว้กินเป็นเวลานาน ๆ

ฝันเห็นฉางข้าว ฝันเห็นข้าวเต็มฉาง ฝันเห็นข้าวเต็มยุ้งฉาง