ฝันเห็นเชิงเทียน ฝันว่าได้จับเชิงเทียน ฝันว่าจุดเทียน

ฝันเห็นเชิงเทียน ฝันว่าได้จับเชิงเทียน ฝันว่าจุดเทียน

ฝันเห็นเชิงเทียน ฝันว่าได้จับเชิงเทียน ฝันว่าจุดเทียน ทำนายฝันว่า เมื่อฝันว่าได้จับเชิงเทียนหรือได้จุดเทียนที่อยู่บนเชิงเทียนทายว่า คุณจะประสบความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ ที่คุณได้ดำเนินการอยู่ หรือคุณกำลังจะประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ้าในฝันเป็นเชิงเทียนแต่ไม่มีเทียนปักทายว่า คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับค้าขาย และเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณ

แสงสว่างอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนเวลาที่ไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าดับก็คือ เทียน ถ้าหากเรามีการจุดเทียนโดยที่ไม่มีเชิงเทียน จะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน เพราะเทียนสามารถที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ถ้าหากเทียนได้ล้มลงกับพื้นแล้วก็ทำให้ไฟลุกไหม้ได้ เชิงเทียนจึงมีความสำคัญเพื่อที่จะให้เทียนไม่สามารถล้มได้ และเชิงเทียนส่วนมากเราจะพบเห็นตามห้องพระ วัด หรือตามพิธีงานต่าง ๆ

ฝันเห็นเชิงเทียน ฝันว่าได้จับเชิงเทียน ฝันว่าจุดเทียน