ฝันเห็นดิน ฝันว่าได้จับดิน ฝันว่าถือก้อนหิน

ฝันเห็นดิน ฝันว่าได้จับดิน ฝันว่าถือก้อนหิน

ฝันเห็นดิน ฝันว่าได้จับดิน ฝันว่าถือก้อนหิน ทำนายฝันว่า ฝันว่าถือก้อนหินหรือจับก้อนดินทายว่า คุณจะได้ลาภในเรื่องของการเงินที่ได้จากมิตรสนิทหรือคนใกล้ชิด ความฝันนี้เป็นความฝันที่ต้องการบอกให้คุณรู้ว่าคนที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทของคุณ เป็นบุคคลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรบางอย่าง

ดิน คือ วัตถุธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลานานมาก และดินจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและมีหลายชนิด ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์หรือจะเป็นเพียงแค่ดินลูกรัง หรือดินชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากการสลายตัวของหินที่จะไปผสมรวมกับซากพืชหรือซากสัตว์ที่จะก่อให้เกิดดินที่มีคุณภาพหรือเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้

ฝันเห็นดิน ฝันว่าได้จับดิน ฝันว่าถือก้อนหิน