ฝันเห็นตลาด ฝันว่าได้ไปเดินตลาด ฝันเห็นคนเดินในตลาด

ฝันเห็นตลาด ฝันว่าได้ไปเดินตลาด ฝันเห็นคนเดินในตลาด

ฝันเห็นตลาด ฝันว่าได้ไปเดินตลาด ฝันเห็นคนเดินในตลาด ทำนายฝันว่า เมื่อได้ฝันว่าตัวเองได้ไปเดินในตลาดที่มีผู้คนขวักไขว่ หรือได้ไปเดินซื้อของในตลาดสดทายว่า คุณจะได้รับโชคลาภจากการค้าขาย หรือลาภจากการพนันขันต่อ หากคุณเป็นคนที่ทำการค้าขายอยู่แล้ว และก็ได้ฝันเห็นตลาดยิ่งจะส่งผลให้คุณประสบผลสำเร็จในเรื่องของการค้าขายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ถ้าเราพูดถึงแหล่งชุมชนที่เราจะเห็นผู้คนจำนวนมากที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของก็ต้องเป็นตลาด ตลาดจะเป็นชุมชนทางสังคมอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่งตลาดก็จะมีความหมายที่รวมถึงว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ซึ่งตลาดจะเป็นจุดที่สำคัญของผู้คนต้องมาซื้อของเพื่อนำไปประกอบอาหารหรือซื้อสิ่งของตามที่ตัวเองต้องการ

ฝันเห็นตลาด ฝันว่าได้ไปเดินตลาด ฝันเห็นคนเดินในตลาด