ฝันเห็นเต่า ฝันได้จับเต่า ฝันเห็นเต่าหลายตัว

ฝันเห็นเต่า ฝันได้จับเต่า ฝันเห็นเต่าหลายตัว

ทำนายฝัน ฝันเห็นเต่า ฝันได้จับเต่า ฝันเห็นเต่าหลายตัว ทำนายฝันว่า เมื่อชายหญิงท่านใดที่ฝันเห็นเต่าหรือได้จับต้องตัวเต่าหรือตะพาบน้ำทายว่า คุณจะได้ลาภเป็นสัตว์ประเภท 4 เท้า หรือ 2 เท้า ถ้าหากเป็นผู้คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อาจจะได้บุตรหรืออาจจะได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงบางชนิดก็เป็นได้ ความฝันนี้เป็นฝันดีและจะส่งผลให้คุณในเวลาอันใกล้

เต่าเป็นสัตว์ประเภทที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ช้า เต่าชอบอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและมันชอบกินพืชเป็นอาหาร เต่าถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีผู้คนส่วนมากก็นิยมทำบุญเนื่องโอกาสต่าง ๆ ด้วยวิธีการปล่อยเต่าลงสู่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ เพราะผู้คนจะมีความเข้าใจว่าการปล่อยเต่าคือการสร้างผลบุญให้กับตัวเองและเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ด้วยเช่นกัน

ฝันเห็นเต่า ฝันได้จับเต่า ฝันเห็นเต่าหลายตัว