ฝันเห็น โลงศพ ฝันว่า ตัวเองนอนในโลงศพ

ฝันเห็น โลงศพ ฝันว่า ตัวเองนอนในโลงศพ

ในคืนที่เราหลับ และฝันเห็น โลงศพ ฝันว่า ตัวเองนอนในโลงศพ ทำนายฝันว่า ชีวิตของคุณ เป็นชีวิตที่ราบเรียบ มีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่อง หากมีการเดินทาง ก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายทั้งปวง แต่ในด้านการเงิน ระยะนี้อาจจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ หรือ การศึกษาเล่าเรียนของบุตร หรือเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ฝันเห็น โลงศพ ฝันว่า ตัวเองนอนในโลงศพ

หีบศพ หรือ โลง หรือ โลงศพ คือ ที่สำหรับบรรจุศพ หรือร่างคนตาย โดยให้ศพนอนราบอยู่ภายใน และมีฝาครอบมิดชิด ก่อนที่จะนำไปบำเพ็ญพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โลงศพมักจะทำด้วยไม้ เป็นรูปคล้ายกล่องสี่เหลี่ยม มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ลักษณะของโลงศพแตกต่างกันไปตามความนิยม หรือธรรมเนียมการทำศพในแต่ละศาสนา