ฝันเห็น ขาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน

ทํานายความฝัน ฝันเห็น ขาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน

ทํานายความฝัน ถ้าฝันเห็น ขาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน ความฝันนี้ว่าท่านจะสิ้นทุกข์ พ้นจากภยันอันตราย จะมีความสุขความเจริญมั่นคงขึ้น

เลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค : 22 , 24 , 262 , 240